085 0806150
info@alerton.nl
Vaartweg 14
4905 BL Oosterhout

Kwaliteit en veiligheid

Home / Kwaliteit en veiligheid

Uw mening vinden wij belangrijk

Kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda van AlertOn. Om kwaliteit te leveren is een voortdurende evaluatie van de werkwijze en processen noodzakelijk. Dit doen wij op verschillende manieren, en onze klanten hebben een belangrijke stem in de beoordeling. Na afronding van een klus of project vinden we het belangrijk de mening van onze opdrachtgevers te horen.

Jaarplan

Inzet, betrokkenheid, kennis en ervaring van medewerkers zijn onmisbaar voor een goed werkend kwaliteitssysteem. Activiteiten die worden ondernomen met betrekking tot deze thema's, worden door AlertOn vastgelegd in het 'Jaarplan Kwaliteit en Veiligheid'. Door het vaststellen van onderwerpen en uitgangspunten in dit plan ontstaat een herkenbaar beleid door de hele organisatie.

Betrokkenheid medewerkers

Verder organiseert AlertOn samen met haar medewerkers regelmatig vakdagen en thema-avonden. Op deze momenten worden verschillende activiteiten ontplooid rond een onderwerp dat belangrijk is voor goede en veilige dienstverlening aan klanten. Thema's waar we aandacht aan besteden zijn onder meer spoorveiligheid en Arbo veiligheid, maar er is ook veel ruimte voor technische kennis en vaardigheden.

Hoe waarborgt AlertOn kwaliteit en veiligheid?

  • De mening van klanten telt
  • Betrokken medewerkers
  • Interne controles
  • Externe toetsing

Mening van klanten

In alle facetten van onze dienstverlening staat de klant centraal. Zo ook op kwaliteits- en veiligheidsgebied. Om de mening van onze opdrachtgevers te meten houden wij tevredenheidsonderzoeken en ondernemen actie aan de hand van de uitkomsten.

Bij AlertOn worden op regelmatige basis interne audits en algemene veiligheidsrondes uitgevoerd met het doel de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en bevorderen. Daarnaast kijken we hiermee of dienstverlening voldoet aan de hoge veiligheidseisen die wij als AlertOn stellen.

Wij voldoen aan alle normen en kwaliteitseisen die aan worden gesteld aan VCA, ISO9001 en Safety culture ladder. AlertOn wordt hier jaarlijks op getoetst door een extern bedrijf.

Meer weten over wat AlertOn voor u kan betekenen?

Een telefoontje of mailtje is voldoende om een afspraak te maken voor een persoonlijke kennismaking of het beantwoorden van eventuele vragen.

Contact opnemen

Vaartweg 14
4905 BL Oosterhout
085 0806150 | info@alerton.nl

© 2020 AlertOn.nl | Alle rechten onder voorbehoud